Certifikáty

Spoločnosť BlazeCut s.r.o. má zavedené a udržiava nasledovné ISO a AQAP normy potvrdené certifikátmi vydanými od TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Zároveň je naša spoločnosť členom americkej asociácie požiarnej ochrany NFPA.

Certifikát manažérstva kvality ISO 9001:2016

Certifikát environmentálneho manažérstva
ISO 14001:2016

AQAP 2110:2009

Člen asociácie NFPA

Produkty BlazeCut majú viaceré certifikáty, osvedčenia a nezávislé testy od akreditovaných inštitútov.

Systém zabezpečenia kvality výrobkov podľa európskej smernice 97/23/EC

Skúšky technických parametrov a hasiacích schopností

CE schválenie podľa európskej smernice 97/23/EC o tlakových zariadeniach