Hasiace látky

Novec™ 1230

novec-sondurmeNovec™ 1230 je ekologická náhrada za halónové hasivá, navrhnutý pre bezpečnú ochranu ľudí, vysokú hasiacu účinnosť s ohľadom na životné prostredie. Novec™ 1230 je uložený v kvapalnom skupenstve, ktoré sa po aktivácii systému do chráneného priestoru uvoľní v podobe plynu. Novec™ 1230 v sebe kombinuje kľúčové vlastnosti HFC plynov a výhody čistého hasiva.

Hlavné výhody

 • Nulový potenciál poškodenia ozónovej vrstvy
 • Potenciál globálneho otepľovania je menší ako jedna
 • Päťdňová životnosť v atmosfére
 • Vysoká miera bezpečnosti pre použitie v priestoroch kde sa zdržujú ľudia

Využitie
Ako čisté hasivo nezanecháva žiadne zvyšky a nemá vplyv na citlivú elektroniku a zariadenia. Je ideálnou voľbou pre životné prostredie s výrazným znížením emisií skleníkových plynov. Hasivo je vhodné pre triedy požiaru A, B, C a hasenie elektrických požiarov.

HFC plyny

Jedná sa o skvapalnený plyn využívaný najmä pri objemovom hasení. Čisté hasivo sa do priestoru dostáva v plynnom skupenstve s obsahom miniatúrnych kvapalných čiastočiek, ktoré prenikajú do oblasti požiaru a ukončia proces horenia prostredníctvom absorpcie tepla a chemickej reakcie. Čisté hasivo je považované za ekologicky uznávanú náhradu halónových hasív, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

Hlavné výhody

 • elektricky nevodivé
 • nespôsobuje koróziu
 • odolné proti zmenám teploty
 • bezpečné pre ľudí
 • nezanecháva žiadne zvyšky
 • nepoškodzuje zariadenia, predmety alebo citlivé zariadenia
 • nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy
Druhy HFC plynov:
HFC-236fa
HFC-227ea

Využitie
HFC plyny sú ideálnou voľbou pre ochranu uzavretých priestorov, kde existuje riziko, že zvyšky hasiva môžu poškodiť citlivé zariadenia. Vzhľadom na to, že používaná koncentrácia hasiva nie je toxická, môže byť bezpečné použité aj v miestach kde sa vyskytujú ľudia. Hasivo je vhodné pre triedy požiaru A, triedy B, triedy C a pre hasenie elektrických požiarov.

Práškové hasivo

Hlavné výhody

 • univerzálne využitie
 • elektricky nevodivý
 • nespôsobuje koróziu
 • odolný voči zmenám teploty
 • vysoká účinnosť

Využitie
Najčastejšie používané hasivo, vzhľadom na jeho veľmi dobrý hasiaci účinok a využiteľnosť pri všetkých triedach požiaru.

Penové hasivo

Penové hasivá používané v našich systémoch patria medzi to najlepšie čo je na trhu dostupné. Kombinujú šetrnosť k životnému prostrediu s vysokým hasiacim účinkom.

Hlavné výhody

 • vyvinuté z ohľadom na životné prostredie
 • nespôsobuje koróziu
 • tvorená z 98% organických zlúčenín
 • neobsahuje PFOA (kyselina perfluoroktánová) a PFOS (perzistentná organická látka so schopnosťou hromadiť sa v organizme)
 • neobsahuje žiadne nebezpečné chemické látky
 • plne biologicky odbúrateľná

Využitie
Vhodné na triedy požiaru A a B ako aj najvhodnejšie hasivo pre kuchynské aplikácie (trieda požiaru F) vzhľadom k jej vysokému hasiacemu účinku a najlepším výsledkom proti opätovnému vznieteniu.