Elektrické aplikácie

Zabezpečenie kontinuálnej obchodnej a výrobnej činnosti patrí medzi priority každej spoločnosti. Každá spoločnosť disponuje rôznym vybavením, ktoré sú pre jej činnosť kľúčové. Servery, CNC stroje, rozvádzače, záložné zdroje, elektrické generátory a pod. sú každodenne vystavené vysokým prevádzkovým nárokom. Vyťaženosť, elektrický skrat, vysoké teploty, porucha alebo akumulácia nečistôt sú častou príčinou vzniku požiaru. Schopnosť lokalizovať a uhasiť požiar v jeho zárodku sú kritické pre minimalizáciu majetkových škôd a prerušenia prevádzky.

Systémy z C Série sú dodávané s čistými plynovými hasivami Novec 1230 alebo HFC-227ea (FM200), ktoré sú najlepšou voľbou pre ochranu elektrických skríň a citlivých prístrojov, pretože nezanechávajú žiadne zvyšky po hasení. Hasivá nemajú korozívne účinky, sú elektricky nevodivé, ich použitie je bezpečné aj v miestach s výskytom ľudí a sú ekologické.

Výhody

 • plne automatický a autonómny
 • nezávislý od el. napájania (verzia s detekčnou hadičkou)
 • rýchla detekcia
 • vysoká efektivita hasenia
 • vysoká efektivita hasenia
 • možnosť manuálnej aktivácie systému
 • jeden systém môže pokryť viac priestorov
 • neškodné pre ľudí a chránené zariadenia
 • variabilita doplnkových komponentov
 • jednoduchá inštalácia a údržba
 • cenovo efektívne v pomere k chráneným hodnotám
 • dlhá životnosť
Typické aplikácie

 • elektrické rozvádzače
 • rackové skrine
 • CNC stroje
 • telekomunikačné veže, prístrešky, antény
 • elektrocentrály
 • plynové regulačné stanice
 • záložné zdroje
 • predajné automaty