Komerčné kuchyne

BlazeCut ponúka lokálne hasiace zariadenia na ochranu kuchýň v gastro prevádzkach: reštaurácie, rýchle občerstvenia, závodné a školské jedálne.

Hasiaci systém je navrhnutý ochrániť pred požiarom potenciálne najväčšie požiarne riziká akými sú v kuchyni plynové horáky, grily, fritézy a digestory.

Systém používa na hasenie špeciálnu penovú hasiacu látku na hasenie požiarov triedy F: požiare rastlinných alebo živočíšnych olejov a tukov. Hasiaca látka je nekorozívna, netoxická, ekologická a vysoko efektívna s chladiacim účinkom.

Schéma kuchyňského hasiaceho systému

 • tlaková nádoba s hasivom
 • rozvody hasiva
 • trysky na rozptyl hasiva
 • detekcia
 • požiarna ústredňa
 • tlačidlový hlásič na manuálne spustenie
 • automatické odstavenie prívodu plynu

Výhody

 • nezávislá a samočinná protipožiarna ochrana
 • individuálne riešenia podľa druhu gastro zariadenia
 • atraktívny dizajn vhodný do každej kuchyne
 • nízke obstarávacie náklady