Popis

Rackové skrine, CNC stroje, elektrické rozvádzače, generátory, záložné zdroje, predajné automaty a podobné zariadenia sú uzavreté priestory s vysokým požiarnym rizikom, ktoré nie sú pod stálym dohľadom a kde vznik požiaru má za následok vysoké škody na majetku a prerušenie podnikateľskej činnosti. Nízkotlakové lokálne hasiace systémy z C Série sú ideálnou protipožiarnou ochranou týchto priestorov.

PRIAMY SYSTÉM
Aktiváciu a distribúciu hasiva zabezpečuje detekčná hadička. Vhodné do menších a tesných priestorov ako napr. elektrické rozvádzače.

Ekonomické riešenie.

Doplnkové komponenty:

  • tlakový spínač
  • svetelná a zvuková signalizácia

LS-priamy-system

LS-nepriamy-system

NEPRIAMY SYSTÉM
Aktiváciu zabezpečuje detekčná hadička, prípadne iná forma detekcie a distribúcia hasiva je cez samostatné rozvody s tryskami.
Komplexný systém do menších aj väčších priestorov a v miestach, kde sú špeciálne požiadavky na rovnomernú distribúciu hasiva a doplnkové komponenty.

Najefektívnejšie riešenie.

Doplnkové komponenty:

  • teplotný/dymový hlásič, teplotný kábel, iné
  • tlakový spínač alebo tlakový snímač
  • solenoid ventil
  • požiarna ústredňa alebo riadiace panely
  • manuálne spustenie hasenia
  • svetelná a zvuková signalizácia