Vozidlá a stroje

Motorové priestory sú pre vznik požiaru jedny z najviac rizikových priestorov z viacerých dôvodov: skrat, opotrebenie motora, horúce povrchy, znížená odolnosť materiálov, využitie plastov, zakrytovanie motora, akumulácia prevádzkových kvapalín a nečistôt.

Viac ako 70% všetkých požiarov v autobusoch vznikne v motorovom priestore. Vzhľadom k tomu, že autobusy sú používané pre každodennú prepravu osôb, ich protipožiarna ochrana by mala byť najvyššou prioritou každého prevádzkovateľa a výrobcu autobusov.

Štatistiky *:

 • 10% všetkých autobusov počas svojej životnosti postihne požiar
 • V Nemecku je každý rok hlasených 350 – 400 požiarov v autobusoch
 • Požiare autobusov sa v mnohých krajinách za posledných 10 rokov takmer zdvojnásobil
 • V USA je každý deň hlasených v priemere o šesť požiarov autobusov alebo školských autobusov
 • Viac ako 70% všetkých autobusových požiarov vznikne v motorovom priestore
* Zdroj: NFPA a SP Technical Research Institute

Banské stroje, lesné stroje, stavebné vozidlá, poľnohospodárske stroje sú vystavené extrémnym prevádzkovým podmienkam. Ich časté požiare majú devastačné následky pre samotné vozidlo a významné ekonomické dopady pre spoločnosti v dôsledku prerušenia činnosti a zníženia výkonov.

Systémy BlazeCut do vozidiel a strojov sú konštrukčne navrhnuté do prostredia s vysokými vibráciami. Celkový dizajn, druh hasiacej látky a jej objem je prispôsobený konkrétnemu druhu vozidla alebo stroja aby bola zabezpečená maximálna efektivita hasenia. Každý systém je doplnený rôznymi druhmi riadiacich panelov vyrobenými našou spoločnosťou špeciálne pre tieto aplikácie. K dispozícii sú panely so základnými funkciami až po inteligentné panely so zberom dát.

Príklady využitia:

 • Autobusy
 • Trolejbusy
 • Električky
 • Lokomotívy
 • Kamióny
 • Banské stroje
 • Poľnohospodárske stroje
 • Stavebné stroje
 • Policajné, vojenské a záchranne vozidlá
 • Lode a motorové člny
 • Iné

BUS2_new