Elektrické zariadenia

Malé elektrické zariadenia ako sú elektrické rozvádzače, poistkové skrine, audio-video zariadenia alebo racky možno nájsť v každej domácnosti, kancelárií či výrobnej budove. Každé z týchto zariadení predstavuje zvýšené riziko vzniku požiaru a potencionálnu hrozbu pre okolité zariadenia a samotnú budovu.

Systémy BlazeCut z T Série sú vhodné na ochranu elektrických priestorov i zariadení a vďaka ich vysokej účinnosti môžu zabrániť šíreniu požiaru priamo v chránenom priestore a predísť väčším škodám zariadení alebo majetku.

Veľkosť chráneného priestoru je spravidla jediným obmedzujúcim faktorom ich použitia.

Príklady použitia:

  • rozvodné skrine,
  • poistkové skrine,
  • počítačové racky,
  • audio-video zariadenia,
  • priestory s batériami,
  • sieťové a káblové inštalácie,
  • iné.