Motorové priestory

Motorový priestor vozidiel patrí k najrizikovejším miestam z hľadiska nebezpečenstva vzniku požiaru ako aj z hľadiska jeho hasenia. Úzky priestor, vysoká teplota, špina, prevádzkové kvapaliny a vplyv prúdenia vzduchu majú význaný vplyv na samotné hasenie a predsatvujú výzvú pre každé hasiace zariadenie.

Systémy z T Série pomáhajú chrániť motorové priestory detekciou požiaru v jeho počiatku a potlačením požiaru dávajú posádke čas pre vykonanie opatrení potrebných pre uhasenie požiaru. Systém sa jednoducho inštalaluje, nevyžaduje žiadnu údžbu a je cenovo dostupný, čím predstavuje účinnú prevenciu v predchádzani požiarov v motorových priestoroch menších vozidiel a motorových člnov.

Príklady použitia:

  • osobné vozidlá,
  • vany,
  • SUV,
  • veterány,
  • drobné stavebné mechanizmy,
  • malé poľnohospodárske stoje,
  • vysokozdvižné vozíky,
  • golfové vozíky,
  • motorové člny so závesným alebo vstavaným motorom,
  • iné.