Popis

BlazeCut systém z T Série je najjednoduchšia protipožiarna ochrana určená do veľmi malých uzavretých priestorov. Systém sa skladá z teplocitnej hadičky vyrobenej zo špeciálneho plastu, ktorá je na oboch koncoch uzavretá koncovkami. Hadička plní funkciu detekcie požiaru a zároveň uskladnenia hasiva.

Systémy z T Série sú dodávané s čistým hasivom HFC-227ea alebo HFC-236fa, ktoré sa vyznačujú vysokým hasiacim účinkom a nepredstavujú žiadne riziko pre ľudí.

Systém pracuje automaticky na princípe detekcie vysokých teplôt, nezávisle od elektrického napájania. Keď teplota v chránenom priestore dosiahe kritickú hranicu, teplocitná hadička sa v mieste s najvyššou teplotou pretaví a vytvorí otvor, cez ktorý sa celý obsah hasiva pod tlakom uvoľní priamo do ohniska požiaru.

Štandardný objem hasiacej látky sa pohybuje v rozmedzí od 0,25 kg do 1,0 kg, čo je dostatocný objem pre ochranu priestorov s vnútorným objemom od 0,25 m3 do 1,00 m3.