Výhody

Hlavné výhody systémov z T Série

Automatický
Automaciká aktivácia po detekcii zvýšenej teploty.

Čistý
HFC hasivo v kvapalnom stave sa do priestoru uvolní vo forme plynu a po uhasení požiaru nezanecháva žiadne zvyšky čo znižuje náklady na čistenie po hasení.

Neškodný
HFC hasivo je elekticky nevodivé, nespôsobuje koróziu a neexistuje nebezpečenstvo poškodenia alebo nežiadúcich účinkov v chránenom prietore.

Chladiaci účinok
HFC hasivo ma chladiace účinky.

Univerzálne použitie
Systém možno použiť v takmer každom malom priestore.

Nezávislý
Systém nepotrebuje pre aktiváciu elektrické napájanie.

Jednoduchá inštalácia
Systém dokáže nainštalovať ktokoľvek, bez potreby školenia.

Dlhá živostnosť
Systém má dlhú životnosť.

Bezúdržbový
Systém nevyžaduje žiadnu údržbu počas celej doby jeho životnosti.

Bezpečný pre ľudí
Výška koncentrácie hasiacej látky po aktivácii nie je škodlivá a pre ľudí nepredstavuje ohrozenie na zdraví.

Finančne výhodný
Dlhá životnosť a absencia údžby robia zo systému finančne veľmi efektívnu požiarnu ochranu.