Plynové Hasiace Zariadenie

PHZ-system-z-titulnej-stranky_small
Plynové hasiace zariadenie BlazeCut je plne automatické, autonómne protipožiarne hasiace zariadenie vhodné na hasenie veľkých priestorov, v ktorých sú citlivé technológie alebo zariadenia vysokej hodnoty. Plynové hasiace zariadenie sa používa v miestach, kde lokálne hasenie nie je efektívne a je vhodnejšie alebo sa vyžaduje požiaru predchádzať ochranou celého priestoru.

Plynové hasiace zariadenie BlazeCut je plne automatické, autonómne protipožiarne hasiace zariadenie vhodné na hasenie veľkých priestorov, v ktorých sú citlivé technológie alebo zariadenia vysokej hodnoty. Plynové hasiace zariadenie sa používa v miestach, kde lokálne hasenie nie je efektívne a je vhodnejšie alebo sa vyžaduje požiaru pred¬chádzať ochranou celého priestoru.

Príklady použitia

 • počítačové miestnosti a serverovne
 • telekomunikačné ústredne
 • generátory
 • meracie a výmenníkové stanice
 • kontrolné miestnosti strojných zariadení
 • miestnosti s rozvodnými skriňami
 • technologické zariadenia
 • archívy a sklady
 • múzeá
 • lekárske a laboratórne zariadenia a pod.
Výhody systému

 • nízkotlakový systém s pracovným tlakom 25 bar – nie sú potrebné žiadne stavebné úpravy a pretlakové klapky
 • vysoko efektívne, ekologické a neškodné hasiace látky FM200 a Novec 1230
 • hasenie celého priestoru a dvojitých podláh zaručuje maximálnu protipožiarnu ochranu
 • variabilita systému: jedno alebo viac zónové hasenie, možnosť umiestnenia tlakových nádob priamo v chránenom priestore alebo mimo neho
 • vysokokvalitné komponenty s medzinárodnými certifikátmi: CE, VdS, LPCB
 • doplnkové komponenty: rôzne druhy detekcie, požiarne ústredne, signalizácia, tlačidlové hlásiče, kontaktné snímače na odstavenie externých zariadení (klimatizácia, odvetrávanie) atď.

Hasiace látky
Plynové hasiace zariadenia BlazeCut používajú najefektívnejšie plynové hasiace látky FM200 a Novec 1230, ktoré sú nekorozívne, elektricky nevodivé, vhodné do priestorov s výskytom ľudí a bez zvyškov po hasení. Obe hasiace látky majú nulový potenciál poškodenia ozónu (ODP=0) a Novec 1230 aj extrémne nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP=1).

plynove-hasiace-zariadenia-schema

Schéma plynového hasiaceho zariadenia

 • tlaková nádoba s ventilom
 • rozvody hasenia priestoru
 • rozvody hasenia dvojitej podlahy
 • trysky
 • elektrická kabeláž
 • požiarne hlásiče
 • požiarna siréna a maják
 • tlačidlové hlásiče
 • požiarna ústredňa